Media Gossip

Zhejiang team announced that there was only one goalkeeper on the bench of Guangzhou City in the FA Cup.

December 19-Football Association Cup 1Compact 8-final match between Zhejiang and Guangzhou City, the two sides announced that Guangzhou City bench only one player.
Zhejiang team starts: 1-Gu Chao, 4-Sun Zhengao, 36-Lucas, 8-Zhong Haoran, 6-Yao Junsheng, 18-Abu Salamu (U21), 21-Aishajiang (U23), 26-Gao Tianyu (U21), 27-Zheng Xuejian (U21), 46-Ning Fangze (U21), 13-Li Yalun (U21)
Unused substitutes: 5-Liu Haofan (U21), 7-Evolo, 10-Matthews, 16-Bao Shengxin (U21), 24-Li Yijia (U21), 34-Zhao Yuezheng (U21), 47-Ye Daoxin (U21), 48-Xu Junchi (U21), 49-Shen Chao (U21), 50-Zhou Wentao (U21)
Guangzhou City debut: 23-Zhou Yuchen, 17-Fu Yuncheng, 25-Jin Liangkuan (U21), 31-Zhang Jinliang (U23), 44-Huang Gelkai (U21), 6-Fan Yunlong, 30-Chen Yajun (U23), 32-Chen Zhizhao, 42-Sun Delin (U21), 39-Su Yuliang (U21), 40-Yang Jun (U21)
Substitute without appearance: 41-Wu Junjie (GK U21)
(Luca)